Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

Daire Başkanlığımız ; Görev Yetki ve Sorumluluklarını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve benzeri hizmetleri yapar:


1) Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlemek.


2) Öğrencilere beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunmak.


3) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapmak, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışmak.


4) Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli gördüklerini yayınlamak.


5) Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenlemek.


6) Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamak, bu ve benzeri diğer tesisleri kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak, döner sermaye işletmeleri kurmak.

Son Güncelleme: 2012-10-19 10:09:36