GENÇLİK MERKEZİ

AMACIMIZ

Öğrencilerimizin serbest zamanlarında ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek,  Bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlayabilecekleri, zararlı alışkanlıklardan korunabilecekleri zemini hazırlamak, Eğitim ve istihdamlarına yönelik kurs,seminer ve girişimcilik programları düzenlemek, Akranlarıyla kaynaşmalarını, sevgi, saygı hoşgörü, nezaket gibi değerleri benimsemelerini sağlamak,Ailenin kutsallığını, anne, baba ve diğer aile büyüklerine karşı sevgi ve saygı bilincini edinmelerini temin etmek,Farklılıklarımız zenginliğimizdir anlayışını benimseyerek milli birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmalarını sağlamak,Karar alma ve uygulama süreçleriyle ilgili bilgilendirilmelerine ve bu süreçlere etkin şekilde katılımlarına imkan oluşturmak, Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerini kolaylaştırmaktır.


Son Güncelleme: 2018-10-09 16:16:00