AMACIMIZ


Başkanlığımızın amacı öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek yani ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının gelişmesine olanak verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak.

 

 

MİSYONUMUZ

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmet verdiği kesimin bütünü için daha kaliteli ve çağdaş düzeyde beden ve ruh sağlıklarını koruyarak, beslenme, barınma, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak sunmak ve sosyal ihtiyaçları karşılayarak topluma nitelikli bireyler yetiştirilmesine destek verererek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.

 

 

VİZYONUMUZ


Dünya standartlarına ve çağın gereklerine uygun olarak ulusal önceliklerimizi de dikkate alarak beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu alanları yaşamsal aktivitenin olduğu çekim alanları haline getirmeyi başarmış, taleplere cevap verebilen bir başkanlık haline gelmeyi planlamaktadır.

 

Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

Daire Başkanlığımız ; Görev Yetki ve Sorumluluklarını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve benzeri hizmetleri yapar:


1) Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlemek.


2) Öğrencilere beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunmak.


3) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapmak, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışmak.


4) Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli gördüklerini yayınlamak.


5) Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenlemek.


6) Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamak, bu ve benzeri diğer tesisleri kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak, döner sermaye işletmeleri kurmak.

Son Güncelleme: 2022-08-09 10:02:56