KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini ve katılımlarını sağlamak ve yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak;

 

Üniversitemiz sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Atatürk Cumhuriyet ve İlkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesini sağlayacak, fiziki-moral sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak, düzenli disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırılması amacıyla her türlü faaliyetleri düzenleyen, farklı bölümlerden öğrencilerin bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle öğrenci kulüplerinin kurulmasına yönelik yönergemiz senato kararı olarak yayımlanmıştır. Bu yönerge doğrultusunda danışman öğretim elemanları ve Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu gözetiminde öğrenci kulüpleri kurulmuş ve kurulmaya devam etmektedir.

 

 Kültürel ve bilimsel etkinliklerin merkezi olmayı hedef edinen Üniversitemiz, çeşitli sempozyum, konferans ve panellere ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle her yıl Mayıs ayında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen, Geleneksel Bahar Şenlikleriyle öğrenci motivasyonu sağlanmaktadır.

 

 Üniversitemizi temsil amacıyla çeşitli etkinliklere katılan öğrencilerimize maddi ve manevi destek,  Başkanlığımız tarafından sağlanmaktadır.

 

 Kurumsal kimliğimizin oluşması amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi adına mezuniyet ve açılış törenleri başkanlığımız tarafından organize edilmektedir.

 

 Öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir.

 

 Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli alanlarda uzman öğreticiler temin edilmekte, bu alanlarda eğitim ve kurs verilmektedir.

 

  Üniversitenin kamuoyuna tanıtılması, gelişmelerin bilgilendirilerek paylaşılması amacıyla görsel ve yazılı medya mensuplarını bilgilendirilmektedir.

Şube Müdürü: Deniz KOÇ

Şef                : Soner BÜYÜKTAŞ

Son Güncelleme: 2022-08-09 14:38:48