SATIN ALMA VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Satın alma ve Tahakkuk  Şube Müdürlüğü, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı için 32.maddesinde belirtilen, öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek görevlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

       

           

  Şube Müdürü : Semih ADIYAMAN

Son Güncelleme: 2024-02-14 08:34:50